Utställningsträdgården i Łódź

Virtuell tur

Detta trädgårdsprojekt har en yta på över 2500 kvm

Den originella inredning som användes vid formgivningen av trädgården presenterar olika produktnyheter i Libets sortiment.

I trädgården finns unika stylistiska områden – stadsområdet, landsbygden,det moderna området och olika teman: vatten, galaxen, zen och med mera. På området presenteras väldigt intressanta och ofta unika lösningar ur ett stilrent och funktionellt perspektiv.
Här får du veta hur att passa in betongelement till alla möjliga omgivningar. 2500 kvm fyllda med inspiration väntar på dig.


Stadsområdet

Denna del av trädgården inleder hela utställningen och presenterar olika idéer inom stadsmiljöinredning.
Det kreativa utnyttjande av terrängen betonar stadsmiljöns karaktär och höjer dess estetiska och användarvänliga värde. Ett exempel på den monokromatiska inredningen ger en bild av de senaste trenderna och de självklara valörerna på sådana kompositioner. En ren grafisk bild på ytan delar upp rummet i olika sektioner. Höga element upprätthåller branta slutningar och betonar nivåskillnader. Markstenarna och terrasplattor med tillägg av naturligt grus får den enklaste inredningen att se elegant ut. Men i detta fall gick inredaren ett steg längre. Man uppmuntrar de yngre invånarna i staden och deras föräldrar till interaktion och ger tips om hur man kan tillbringa fritiden. Spela schack utomhus, leka kull runt kulan eller kurragömma – de stora skivorna och skärmarna som växer upp från marken bjuder in till allt detta.

Invalid Displayed Gallery


Moderna området

Stora enkla former och monokromatiska färger står för en modern och minimalistisk stil. Efter fler års onåd är grått återigen inne igen och saknar skuldkänslor. Denna gång gäller det gråtts triumf i den bästa utgåvan. Olika nyanser av skuggor och strukturer från vitt till mörk grafit eller från slät till väldigt grov yta skapar intressanta toner på inredningen. Den gråa färgen älskar metall och glas samt betonar träets charm och grönskans ömtålighet. Tack vare en ostandardiserad utläggning av Maxima-plattorna på terrassen så har man åstadkommit stora glipor som fylls ut med grus eller gräs. Det starka draget i den moderna sektionen är den orignella gabionpergolan.

Invalid Displayed Gallery


Landsbygden

Ett mysigt lantligt hus med en tillhörande trädgård var inspirationen bakom landsbygdsområdet. Guldaktiga samt torvfärgade och bruna cirklar av tegelsten och vanliga stenar skapar terrassens sandaktiga yta. Trädens gröna löv garanterar skön skugga medan de röda buskarna harmoniserar med den mindre arkitekturen. Splittade tegelstenar samt stenar från Libet Completto serien har ett naturligt stenhugget utseende. Detta passar perfekt till trädgårdens romantiska stämning. En avsiktligt placerad gunga ger hela kompositionen ännu mer charm.

Invalid Displayed Gallery


Trädgården

Trädgården eller parken är en av de viktigaste komponenternas i utställningsmiljön. För att grönskan ska fascinera besökarna måste den omhändertas och växa under ständig kontroll. I trädgårdssektionen står höga splittade murar som på ett tydligt sätt avgränsar den breda stigen. Stenpelare som påminner om natursten skapar en kompakt mur som delar gräsmattan och buskhagar från de ståtliga alléerna. En guldfärgad och varm färg på gångstigarna och dess lena och mjuka linjer ger promenadträdgården en idyllisk karaktär. Detta sätt att organisera utrymmena fungerar utmärkt på större ytor som t.ex. parker.

Invalid Displayed Gallery


ZEN

Minimalistiska trädgårdar i ZEN-stil uppstår oftast i nära samband med modern arkitektur i glas och betong. Enkelhet, sparsamt utryck och symbolism – detta beskriver en hundratals års gammal trädgårdsinredningsstil – som utmärkt passar i nutid tolkning. Zen tar ett avstånd från olika typer av förfinanden och onödiga dekorationer och säger att man ska acceptera världen och saker och ting som de är. Växters, vattnets och klippors komposition präglas av harmoni och elegans samt vördnad till naturen. Turkosfärgat glas fängslat i gabionen symboliserar vatten. Den åtföljs av enkla former av ljus sten. Organiserad grönska understryker jordens närvaro. Helheten skapar ett lugnt hörn med den nutida inredningen i ZEN-stil.

Invalid Displayed Gallery


Galaktiska området

Den viktigaste hjälten i den galaktiska inredningen är den populära lilla markstenen Piccola. Det trapetsformade stenläggninssystemet möjliggör utformning av bågar och rundningar med valfri grad. Med den skapar du enkelt olika kompositioner där den enda begränsningen är inredarens fantasi. s.k. planetkulor pryddar trädgården som trädgårdslampor där en av dem är en halvcirkel som ligger i mitten av systemet och har gjorts av arkitektonisk betong ur kollektionen Libet STAMPO. I den galaktiska stilen har man även använt sig av splittade murar runt terrassen. På framsidan satts de upp vågrätt, vilket är lite ovanligt. Med sådan inmurning av det galaktiska området betonas ytans mönster.

Invalid Displayed Gallery


FENG SHUI

Vatten i rörelse symboliserar livsgivande energi som hjälper en att uppnå lycka, välstånd och rikedom. Inom Feng Shui symboliserar vatten av den sakta strömmande bäcken. Vatten i rörelse runt formade stigar och element av den mindre arkitekturen garanterar positivt energiflöde i trädgården. De varma färgerna på stenarna, ytan och paneler av huggen sandsten, ger konsistens och harmoni, vilket kompletterar arrangemanget i den här delen av trädgården. Den magiska delen dekoreras med Ribbon Endless-statyn – symbolen för oändlighet.

Invalid Displayed Gallery

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że w ramach korzystania z niniejszego serwisu może dojść do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, co będzie mieć miejsce w sytuacji, gdy będziemy w stanie Panią/Pana zidentyfikować z wykorzystaniem gromadzonych w serwisie danych. W szczególności będzie to mieć miejsce gdy poda Pani/Pan swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym na stronie internetowej.

Z tego względu wyjaśniamy następujące zagadnienia:

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Michalczyka 5.

 

Czy Libet S.A. posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych?

 

Libet S.A. z uwagi na brak obowiązku prawnego w tym względzie nie posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych, natomiast w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Libet S.A. drogą mailową: dane@libet.pl

 

W jakim celu są przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a) udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

b) marketingowym związanym z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług Libet S.A. pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

c) udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z Libet S.A. w oparciu wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO).

 

Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 

Posiada Pani/Pan w określonych przez obowiązujące przepisy prawa sytuacjach prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Libet S.A. oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz Libet S.A. usługi informatyczne, w tym usługi opieki nad serwisami internetowymi. Niezależnie od tego odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) oraz Google LLC (1600 Apmphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w zakresie związanym z wykorzystaniem narzędzi Facebook Pixel, Google Analytics, czy Google AdWords.

 

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?

 

Z uwagi na korzystanie z narzędzi Google, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przekazanie danych osobowych następuje w tym wypadku w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176), której zasad przestrzega Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl);

 

Czy posiadam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych?

 

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę na ich przetwarzanie, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie wątpliwości co do sposobu wycofania zgody na przetwarzanie danych powinna się Pani/Pan skontaktować z Libet S.A. w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres dane@libet.pl

 

Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku danych osobowych nieprzetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie, przez czas niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a w przypadku danych statystycznych wykorzystujących pliki cookies przez okres 26 miesięcy od czasu ostatniej aktywności użytkownika na stronie.

 

Czy mam prawo wnieść skargę na przetwarzanie moich danych osobowych?

 

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;

 

Czy podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe?

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w zakresie skierowania zapytania do Libet z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Czy moje dane osobowe są profilowane?

 

Dane zebrane poprzez pliki cookies mogą zostać wykorzystane przez Libet S.A. do tworzenia grup docelowych oraz kierowania treści reklamowych do wybranych grup (profilowanie). Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę w sposób opisany w Polityce Cookies. Szczegółowe informacje odnośnie zbierania danych przez Facebook Ltd. Czy Google LLC, są dostępne na ich stronach. Utworzona w ten sposób reklama może być kierowana m.in. do osób, które już odwiedziły stronę, do grup spełniających określone wymogi demograficzne (wiek, płeć, miejsce przebywania itp.) lub inne cechy udostępniane przez ww. podmioty. Libet S.A. nie jest w stanie zidentyfikować osób, do których kieruje swoje reklamy. Grupa reklamowa jest wybierana na podstawie danych statystycznych, a nie osobowych. Identyfikacja wybranego w ten sposób użytkownika nie jest możliwa.

KLAUZULA INFORMACYJNA