En utställningsträdgård i Libiąż

Virtuell tur

Det är Libets andra utställningsträdgård om man bortser från den i Łódź.

Den är lokaliserad på en produktionsanläggning i Libiąż (Małopolskie län) och har en yta på 1500 kvm, varav 1200 kvm utgör element gjorda av marksten och småarkitektur. På resten av ytan har man planterat grönområden som på ett naturligt sätt passar in och understryker färgerna på markstenarna och plattorna.


Alice i Underland

Detta är Libiąż trädgårdens mest hemlighetsfulla och sofistikerade del. Precis som i Lewis Carrolls saga “Alice i Underlandet” så finns här flera mystiska stigar, sammansättningar som överaskar och den specifika charmen.
Precis som lilla Alice, som råkade hamna i en magisk värld full av under då hon följde den vita kaninen, kommer besökarna att uppleva vår egen Alice i Underlandet-trädgård och hela tiden upptäcka nya överraskningar. Alice i Underland-området är färgrikt och har en blandning av både brunt och beigt som även blandas med ljusa och mörka toner av grått. Trädgården fylls med fantasifulla mönster – virvlande hjul i olika storlekar som skapar sagolika arrangemang och den krokiga allén leder till den förtrollade världen full av under och magi.

Element som man ser längst vägen väcker kanske nyfikenhet hos betraktaren, men avslöjar inte dess syfte. Materialet som används för Alice i Underlandet-området skapar den perfekta stämningen på gränsen till dröm och verklighet.

Invalid Displayed Gallery


Klassiska området

Områdets stil påminner om Provence och Italien. Ytorna och dekorer här kan kopplas till medelhavsklimat och solbrända landskap men även till ört och lavendeldoftande sydfranska byar.
Den karaktäristiska stenarkitekturen från Provence finns med i Libet Designs trädgård. Den ligger avgränsad och välkomnar besökaren med en bågformad ingång, effektiva murstöd, terrasser, breda trappor och upphöjningar.

Där finns även en liten vinkällare eftersom Provence provinsen inte bara är en plats som doftar av lavendel och timjan utan även är känd för sina goda viner. Utöver de fria linjer, föreställningen av en fontän, betongkrukor och blomlådor finns hör ytor som liknar de solbrända murar vilket är en italiensk klassiker och ger helheten en solig atmosfär. Här är allt pastellfärgat i varma naturliga färger precis som i ett medelhavslandskap.

Invalid Displayed Gallery


Moderna området

Området domineras av en bred palett med grå färger och stora format på terrassplattorna samt markstenarna, både på ytorna och i rymliga moduler.
Hela bilden fylls av enkla geometriska former inom den mindre arkitekturen, vilket gör den med elegant.

Den geometriska gråa bilden av moderniteten är dock inte alls ensidig eller tråkig. Helt tvärtom, den imponerar med sin mångfald av grått och mönster och icke standardiserade lösningar. Det är ett sugestivt spel på känslor och estetiska intryck. Här kan du med dina egna ögon se och bli övertygade om hur många nyanser av grått som verkligen finns. Her existerar både ljusa toner – askfärgad, bianco carrara, beige samt mörkare nyanser – titaniumfärgad, antracit, grafit eller grigio – allt i en perfekt harmoni.

Det som övertygar mest är dock de stora formaten på markstenarna som i simpla konfigurationer skapar ytor som inte bara är visuellt attraktiva utan även skyddar murar. Den modernt inredda delen i Libiąż trädgård bevisar också att plattor och marksten är perfekt material till att bygga bänkar, sittplatser eller även till utomhuskök och sommar grillplatser. De arkitektoniska betongelementen blir då till en perfekt dekoration.

Invalid Displayed Gallery


Landsbygdsområdet

Det fångar en med sin fria utsmyckning och hänvisning till landsbygdens stil som man känner igen från sin mormors trädgård eller semestrar på landet. Varm, lugn, vänlig och säker – det är precis sådant som folk i den stressiga stadsmiljön drömmer om.
Det uttrycksfulla elementet på den rustiska trädgårdssektionen är den så kallade torra floden – en bäck som alltid porlar i landsbygdens trädgårdar.
Dess strandlinje imiteras av smala murar och splittade element i en varm ton av pastello, och den nedersta raden av stenblock i olika storlekar. Floden slingrar sig fritt fast lite lat och förbigående – den blir en kompositionsvinkel för trädgården som skiljer delar av omgivningen inredd i olika stilar ifrån varandra.

Den rustiska delen står för hemmets värme och allt här väcker minnen från den lyckliga barndomen. Marksten som används här har en föråldrad och grov yta och de ojämna porösa tegelstenarna och murarna påminner om stenålder som på ett starkt sätt påverkar våra känslor och sinnen.

Invalid Displayed Gallery

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że w ramach korzystania z niniejszego serwisu może dojść do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, co będzie mieć miejsce w sytuacji, gdy będziemy w stanie Panią/Pana zidentyfikować z wykorzystaniem gromadzonych w serwisie danych. W szczególności będzie to mieć miejsce gdy poda Pani/Pan swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym na stronie internetowej.

Z tego względu wyjaśniamy następujące zagadnienia:

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Michalczyka 5.

 

Czy Libet S.A. posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych?

 

Libet S.A. z uwagi na brak obowiązku prawnego w tym względzie nie posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych, natomiast w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Libet S.A. drogą mailową: dane@libet.pl

 

W jakim celu są przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a) udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

b) marketingowym związanym z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług Libet S.A. pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

c) udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z Libet S.A. w oparciu wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO).

 

Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 

Posiada Pani/Pan w określonych przez obowiązujące przepisy prawa sytuacjach prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Libet S.A. oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz Libet S.A. usługi informatyczne, w tym usługi opieki nad serwisami internetowymi. Niezależnie od tego odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) oraz Google LLC (1600 Apmphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w zakresie związanym z wykorzystaniem narzędzi Facebook Pixel, Google Analytics, czy Google AdWords.

 

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?

 

Z uwagi na korzystanie z narzędzi Google, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przekazanie danych osobowych następuje w tym wypadku w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176), której zasad przestrzega Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl);

 

Czy posiadam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych?

 

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę na ich przetwarzanie, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie wątpliwości co do sposobu wycofania zgody na przetwarzanie danych powinna się Pani/Pan skontaktować z Libet S.A. w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres dane@libet.pl

 

Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku danych osobowych nieprzetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie, przez czas niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a w przypadku danych statystycznych wykorzystujących pliki cookies przez okres 26 miesięcy od czasu ostatniej aktywności użytkownika na stronie.

 

Czy mam prawo wnieść skargę na przetwarzanie moich danych osobowych?

 

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;

 

Czy podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe?

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w zakresie skierowania zapytania do Libet z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Czy moje dane osobowe są profilowane?

 

Dane zebrane poprzez pliki cookies mogą zostać wykorzystane przez Libet S.A. do tworzenia grup docelowych oraz kierowania treści reklamowych do wybranych grup (profilowanie). Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę w sposób opisany w Polityce Cookies. Szczegółowe informacje odnośnie zbierania danych przez Facebook Ltd. Czy Google LLC, są dostępne na ich stronach. Utworzona w ten sposób reklama może być kierowana m.in. do osób, które już odwiedziły stronę, do grup spełniających określone wymogi demograficzne (wiek, płeć, miejsce przebywania itp.) lub inne cechy udostępniane przez ww. podmioty. Libet S.A. nie jest w stanie zidentyfikować osób, do których kieruje swoje reklamy. Grupa reklamowa jest wybierana na podstawie danych statystycznych, a nie osobowych. Identyfikacja wybranego w ten sposób użytkownika nie jest możliwa.

KLAUZULA INFORMACYJNA