Underhåll och skötsel

Marksten underhålls genom att regelbundet sopa, rengöra med vatten, avlägsna smuts och eventuellt komplettera fogarna.

Betongblocksytan kräver ingen mer speciell skötsel.

Grundlig städning runt huset vid olika perioder om året då du rengör stenläggningen, underlättas om du använder sig av en särskild utrustning för denna typ av arbete.

När det gäller skötseln av marksten eller utomhusplattor använd även kemisk ytbehandling av betong. De flesta medel minskar absorptionen på plattans yta och intensifierar dess färg. Marknaden har stort utbud av dessa produkter. Förutom de produkter som finns i hela landet, finns det varor som säljs lokalt. Fråga stenläggaren om rekommendation för en beprövad produkt. Innan du börjar ytbehandla testa dock först medlet på en mindre yta.

Undvik att ta bort snö eller is med hjälp av vassa verktyg på vintern eftersom det kan skada beläggningen. Använd istället vinteravisningsmedel, dock inte för mycket för det leder till färgförändringar samt förändring i betongen (kan orsaka avskalning på det övre skiktet).