Passande proportioner

En bra planerad och avslutad terrass blir en harmonisk plats som länkar huset med trädgården. I sådana fall är det omöjligt att inte placera trappor som passar in i omgivningen – till exempel av den ädla markstenen.


Markstenen kommer att fungera perfekt som byggmaterial för trappor på utsidan. En skickligt vald marksten är ett alternativ till porslinskakel och klinkerplattor. Användning av samma material på trappor, alléer och uppfarter ger en blid av helheten med en speciell karaktär.

Invalid Displayed Gallery