Hur förbereder man underlaget

Otillräckligt härdat underlag, dåligt utfört fundament, felaktigt material – allt detta kan så småningom leda till att ytan kollapsar och bildar ojämlikheter.

Ett korrekt och professionellt framtaget fundament borde ha en tjocklek på 15 – 45 cm (det beror på underlagets typ och förväntad belastning) och ska bestå av grus på 30-60 mm.
Grunden för ballast ska utföras med en tjocklek på 3-5 cm av sandfraktionen upp till 2 mm, flis eller grus med en tjocklek på 1-4 mm eller grynsten 0-7 mm. Ett felaktigt förberett fundament kan falla ihop. Fundamentet ska utföras på speciellt förberedd mark. Det påverkar uthålligheten och ytans vattengenomsläpplighet.

Varje väg beror på dess fundament – understryker Janusz Ostep, ägaren till företaget El-San från Lublin. Han tillägger också att vid förtätning bör man borra hål och observera att de inte stör eventuella elektriska-, vatten- eller avlopssledningar. På dessa platser är det viktigt att jorden blir sammanpackad annars ska nederbörd få ytan falla ihop.