Gjut inte betong på terasser

Läggning av frostbästendiga kakelplattor är…

en tradition som kommer från den tiden då det var det enda tillgängliga på marknaden. Dock har de senaste åren gett oss många positiva ändringar.

Det finns fler möjligheter för utveckling och genomförande av terrassen idag. Konsumenters medvetande har ökat. Deras synsätt och behov har ändrats. Det finns ett större urval i val av material som låter oss att designa enligt egen estetik och smak. Markstenstillverkare ger ut kataloger med inspirationer. Professionella stenläggare får löpande utbildning i hur att använda olika material.

Fastän marknaden för terrasser erbjuder nya och intressanta möjligheter ser man att terrasser fortfarande byggs mest i betong och intill husen – förklarar Kamil Drewczynski från Libet. – Konsekvensen blir att området mellan terrassens yta och dörr endast ger möjligheten till… fastklistring av keramiska plattor.

Plattor i stort format eller marksten kräver att du blir av med sina gamla vanor från tiden då varje terrass hade ett golv som var gjort av kakel. Du ska inte gjuta betong på terrassen innan du bestämmer dig vilket material du vill ha och hur det ska läggas ut. Istället för en betongkonstruktion räcker det med att bygga en terras direkt på marken. Ändringen blir då att övergå till en billigare, snabbare och mer effektiv utförande av terrassen.

På byggforum online ökar antalet inlägg som säger att det är nödvändigt att skära i betong innan du lägger ut den valda ytan. Det är också viktigt att byggherrar ändrar sin tankegång. Om du gör terrassen enligt den traditionella våta metoden, kommer det att ta ungefär 30 dagar. Men du uppnår samma effekt på en dag om du bygger den i den torra metoden. Men det är inte den enda fördelen. Den torra metoden är också 40% billigare.

Förutom mindre kostnader är blir det också lättare att underhålla terassen i framtiden – förklarar Kamil Drewczynski. – Eventuella skadade delar byter du själv snabbt och smidigt. Om du däremot har plattor klistrade på ett ”hårt” sätt blir det omöjligt.