Färgerna är inte lika

Den viktigaste egenskapen på stenråvaror är deras färgrikedom. Varje producent erbjuder sina egna färglösningar, men det är viktigt att komma ihåg att en färg kan ha en del skillnader i nyanser.

Marksten skapas av naturliga råvaror och skillnaderna i nyanserna är också naturliga. Det räcker med att en annan nyans av sand används vid produktionen för att markstenens färg skiljer sig från de andra produkter i samma serie. Det är därför viktigt att beräkna exakt behov för varje material.

Om du vill undvika en besvärlig åtgärdande av brister, köp lite extra material. Då har du en garanti att nyansen blir enhetlig på hela ytan.