Ett sätt att få fina trappor

En bra planerad och avslutad terrass blir en harmonisk plats som länkar huset med trädgården. I sådana fall är det omöjligt att inte placera trappor som passar in i omgivningen – till exempel av den ädla markstenen.


Markstenen kommer att fungera perfekt som byggmaterial för trappor på utsidan. En skickligt vald marksten är ett alternativ till porslinskakel och klinkerplattor. Användning av samma material på trappor, alléer och uppfarter ger en blid av helheten med en speciell karaktär.

Marken är grunden

Det är viktigt att kontrollera markens stabilitet där vårt hus har byggts innan du beslutar om att bygga trappor av marksten. Jordens klassificering kan säga en hel del om markens kvalitet. Stenläggare bör få reda på jordens typ innan de börjar slutföra uppfarter samt alléer.

Ett svagt underlag kommer att kräva förstärkning. Då undviker du eventuella problem med höga grundvattenstånd, sänkning av marknivå samt dess rörelser som kan ske under årstiderna – säger Kamil Drewczynski från Libet. Om marken är av bra kvalitet kan man börja bygget av nedstigningen till trädgården.

Den första uppgiften är att välja jord- eller mark-typ som ska bli trappans underlag. Gräv ner en 20-25 cm djup kanal. Därefter räcker det att täcka över det med en blandning av sand och cement. Vid en svagare grund är det viktigt att du lägger på torr betong och eventuellt en cementläggning som ska fylla ut och förstärka marken.

Enkelt som med klossar

För att bygga terrasstrappor räcker det med sidoelement samt… marksten – helst av samma typ som på trädgårdsalléerna. Det är viktigt att mäta trappstegen. Du får heller inte glömma om att bestämma trappstegens höjd. Antalet trappsteg beror på höjden mellan terrassen och marknivån där trädgården finns. Vid fastställandet av djupet och höjden är det bäst att anpassa det efter den multipla storleken på markstenarna. Då slipper du det besvärliga skärandet i materialet och får bättre estetik på trapporna.

När du känner till dessa parametrar kan du börja med att avsätta sidolementen. Trapetsformade element i Kravento Grande och Kravento Alto-systemetet är också avsedda till trappbygge. Deras form underlättar formningen av bågar samt halvcirklar.

Varje sidoelement borde vara inbäddat i murbruk eller avjämningsmassa – påstår Kamil Drewczynski. –Det är lättast att göra inbäddningen på torr eller halvtorr betong. Det är också viktigt att man inte förankrar dem direkt i marken, då de är bärande element och kräver ett stabilt fundament.

PNär du fäster sidoelementen är det viktigt att använda dig av vattenpass och tumstock. Det är viktigt att kolla upp och jämna ut varje trappstegs bredd och nivå. Vid stabilisering av trappstegen ska du lägga marksten på fundamentet. Markstenen fäster du med hjälp av en gummihammare som helst ska vara vit eller färglös (för att inte lämna kvar smutsiga fläckar). Det går även att sätta fast markstenen på plats med hjälp av en planka. Då förstör du inte stenläggningens yta.

Slutet kröner arbetet

Mellanrummen mellan markstenarna ska fyllas ut med spolad sand (kvarts). Den innehåller inga frön så du behöver inte oroa sig för att eventuella oönskade växter kommer fram. Häll sand på trappstegens yta och sopa den in i glappen (fogning). Häll sedan vatten över det hela (förslumning). Detta fylls i gap mellan markstenarna. Det är också viktigt att du inte använder förrättare på små ytor för att de då kan ta skada.

Byggandet av terrasstrappor kan se enkelt ut men det är viktigt att man anlitar ett professionellt team för det – säger Kamil Drewczynski. För att vara säker på att utföraren av arbetet blir bra bör du välja någon som är officiellt godkänd av markstensproducenten. Libet ger ut sådana certifikat som gäller i ett år. På så sätt kan du verifiera kvaliteten på utförda tjänster.

Arrangemanget av trädgården och dess ”samspel” med husets arkitektur och utseende har blivit en standard i både större och mindre fastigheter. I samtliga fall så är detaljer viktiga för att helhetens harmoni ska bevaras. Bra projekterade och utförda terrasstrappor tillhör dessa. Det är viktigt att veta detta när du bygger en ny eller lagar en gammal terrass eller veranda på husets framsida.

Invalid Displayed Gallery