Avsaknad av projekt för inredning av ytan

Det är ett fel som ofta leder till svagare estetik. Det försvårar också en mer precis kalkylering på materialbehov. Detta bekräftas av Stanisław Kwityński som är ägaren till företaget Novum från Katowice.

Ytans projekt tillåter beräkning av den faktiska efterfrågan på markstenen, med hänsyn till överskottsrester. Det är därför viktigt att förutom att använda sig av en specialistfirma som har hand om stenläggningen, be en inredare om råd. Denna kostnadsfria tjänst erbjuds av producenterna vid köp av våra produkter.

En avsaknad av ett projekt och enskild läggning av markstenen kan skapa former och mönster som inte överenstämmer med din vision.