Med den senaste teknologin inom bearbetning (blästring samt borstning) samt ny färgsättningsteknik – Color Flex – får man marksten med en karaktäristisk grov yta och varierande färger. Det ädla gruset ger ytan en exklusiv glans, och markstenen är väldigt praktiskt för ingen smuts syns på de heterogena strukturen.