Materialval

Rätt materialval är av stor betydelse för ytans och hela fastighetens utseende.

Du kan använda dig av både standard eller ädlare marksten, dock observera att skillnaden inte bara blir prismässig utan även utseendemässig. Simuleringen nedan visar det på ett tydligt sätt. Ytan är bebyggd på två olika sätt, den ena med standardläggningen och den andra med den ädlare markstenen.

Är vi ute efter att skapa ett visuellt intryck på betraktaren är det viktigt att komma ihåg att byggnadsmaterial för inredningen runt fastigheten inte höjer slutpriset på hela byggprojektet särskilt nämnvärt, i synnerhet om vi räknar in övriga byggkostnaderna för hela huset.

Jämförelsevis så har typen och sättet hur man slutför ytan cirka 35 % inverkan på hur huset kommer att se ut. Det är viktigt att ha det i åtanke för vill du spara in på byggmaterialet har det en direkt koppling till fastighetens slutgiltiga utseende.