ALS – System för ytbehandling

Libet Decco och det unika ALS-systemet för ytbehandling

Ytan runt huset såsom trädgården kräver underhåll för att allt ska vara fint och funktionsdugligt.

Stigar och terrasser utomhus spelar samma roll som golvet hemma vilket innebär att de ska tvättas ibland. Graden av ytans absorptionsförmåga står till grund för om den har tendens till permanenta nedsmutsningar. För att minska markstenens absorption och på så sätt underlätta underhållning används olika typer av ytbehandlingsmedel. Metoden är mycket effektiv men med tiden sköljs medlet bort och då gäller det att behandla ytan en gång till.

ALS står för Anti Liquid System och används till de mer ädla markstenarna från Libet Decco-serien. Det är en modern teknik som tätar till markstenen inifrån redan under tillverkningen. ALS minskar ytans absorptionsförmåga upp till fyra gånger och skyddar den mot skadliga externa faktorer. Det reducerar även flödet från olika vätskor samt förebygger pölbildningar eller oönskad växtlighet. Med ALS systemet blir det lättare att hålla ytan ren och se till att färgen sitter kvar.