Uppfarter

Ett gästvänligt hus ska ju ha en uppfart. En uppfart är ett välkomnande, en vägledning som leder till vår egen plats på jorden. Det är ett väggmärke till avkoppling eller ett gott nöje – för gäster, familj och vänner.

Designar du uppfarten kom ihåg att den inte bara ska vara estetisk utan även uppfylla sin funktion så länge som möjligt. Den perfekta byggprodukten är i detta fall marksten som tack vare sina egenskaper och råvaror ska användas i många år. Ett torg av marksten är mycket uthålligt och beständigt mot extrema väderförhållanden samt externa krafter som t.ex. bilens tryck på ytan. Marksten är väldigt enkel att sköta och underhålla och dessutom beständigt mot permanent nedsmutsning. Det är också en perfekt lösning för de som inte gillar fukt – en väl utförd stenläggning garanterar att rengvatten tränger sig snabbt in i marken vilket motverkar vattenpölar. Olikartade markstensprojekt som erbjuds av Libet ger i princip obegränsade arrangeringsmöjligheter. Med så väldigt stort antal former, storlekar och färger inreder du unika omgivningar till alla typer av fastigheter anpassade efter husets design och dess ägares karaktär. Olika markstenar kan kombineras med varandra så att du får helt nya och unika ytor. Till en elegant och uthållig uppfart passar den ädla markstenen av serien Decco bäst. Välkommen att titta på bilderna med de olika arrangemangen.